CSE Entertainment

WORLD CLASS VIRTUAL REALITY AND INTERACTIVE PRODUCTS

Exergaming

EXERCISE + GAMING

 

Exergamingilla on hyvät mahdollisuudet motivoida kaikenikäisiä ihmisiä olemaan fyysisesti aktiivisempia. Ne mielletään hauskaksi pelattavaksi, mutta idea niiden taustalla on edistää terveellisempää elämäntapaa. Vähän liikkuvat ihmiset voivat löytää liikkumisen ilon pelattavuuden kautta.

Fyysisen aktiivisuuden hyvien vaikutusten lisäksi on tärkeää huomioida myös vaikutukset ihmisten henkiseen hyvinvointiin.

– Development of Exergaming Simulator for Gym Training, Exercise Testing and Rehabilitation / 2014

Lue lisää

Development of Exergaming Simulator for Gym Training, Exercise Testing and Rehabilitation
Exergaming Usage: Hedonic and Utilitarian Aspects
The effect of active video games on cognitive functioning in clinical and non-clinical populations